शुक्रवार, २८ नोव्हेंबर, २००८

तू मला.... मी तुला...... हात हाती दिला

तू मला.... मी तुला...... हात हाती दिला
शोधण्या नभ निळे, हा फुलांचा झुला
वाळवंटातुनी चाललो....चाललो
मेघ हा सावळा, पेरण्या जागलो
हाय मॄत्युस मी, श्वास माझा दिला.
तू मला.... मी तुला...... हात हाती दिला.
वाहत्या आसवांना, जरा हासवू,
पांगल्या सावल्यांना, इथे बोलवू
मी उन्हाला तुझ्या, चंद्र माझा दिला.
तू मला.... मी तुला...... हात हाती दिला.
सांज आली शिरी, क्षितीज हे अंजिरी
धावता धावता, थांब रे मंदिरी,
प्रार्थनेचा दिवा, अंतरी थांबला,
तू मला.... मी तुला...... हात हाती दिला.
- प्रविण दवणे

0 comments:

टिप्पणी पोस्ट करा