मंगळवार, १८ नोव्हेंबर, २००८

जुनेच शोधू पुन्हा नव्याने

अतीव सुंदर अतीव देखणी,आयुष्याची काही वळणे,
जरा थबकुनि या वळणांवर,जुनेच शोधू पुन्हा नव्याने
वेळेवाचुन सुटलेले क्षण,पुन्हा जगुया पुन्हा नव्याने,
मनामनातील अपूर्ण घरटी, पुन्हा बांधू पुन्हा नव्याने
धुंद भरोनि श्वासात मोगरा, धुंद होऊया पुन्हा नव्याने
हलकेच मग ओठांवर यावे, जुनेच गाणे नव्या सुराने
वळिवाचा तो पाऊस पहिला, पुन्हा झेलूया पुन्हा नव्याने
मृदगंधाचे अत्तर लेणे, श्वासात जपूया पुन्हा नव्याने
वेडे होतो कधी कशास्तव,वेड लागावे पुन्हा नव्याने
एकमेकांची अस्फुट ओळख, पुन्हा शोधूया पुन्हा नव्याने....
-आदित्य चंद्रशेखर

0 comments:

टिप्पणी पोस्ट करा