गुरुवार, १० डिसेंबर, २००९

माझी फ़ोटोग्राफ़ी१ मेगापिक्सेल कॅमे-याने काढलेला फोटो! (अर्थातच मोबाईलच्या!)