गुरुवार, २४ जून, २०१०

मोठेपणी बाबा तुला आठवेल का गं?

"तुझ्या जगातून बाबा हरवेल का गं?, मोठेपणी बाबा तुला आठवेल का गं? "
संदिपचं हे गाणं त्यानं कुठल्या पोटतिडिकेने लिहिलंय हे तो आणि त्यात वर्णन केलेल्या प्रसंगाला तोंड देणारे समस्त बाबालोकच समजू शकतात. उगाच नाही प्रत्येक वेळेस ते गाणं ऐकलं की प्रत्येकाच्या पोटात तुटतं! पण त्या गाण्यातली परिस्थिती म्हणजे बापाची विवशता आहे, पिल्लाला वेळ देऊ शकत नसल्याची हूरहूर आहे,खंत आहे. आणि त्या बापाला वाटणारी भीतीसुद्धा रास्तच आहे. लहान मुलांना जर आईबापाचा सहवास मिळाला नाही तर ती त्यांच्यापासून मनाने दुरावतात. हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. पण बापाला ही भीती वाटण्याचं अजून काही कारण असू शकतं का? हो! ही दुसरी बाजू मी पाहिली आहे.
           आमच्या ओळखीचं एक कुटुंब आहे. तसं सर्वार्थाने सुखी, सुस्थापित, चौकोनी वगैरे वगैरे! त्यांना एक मुलगा एक मुलगी. तीन-चार वर्षांपूर्वी मुलीचं लग्न झालं. तिचा नवरा रेल्वेत नोकरीला आहे. सरकारी नोकरी म्हणजे आईवडिलांच्या भाषेत "मुलगी सुस्थळी पडली!". ती आणि तिचा नवरा नोकरीनिमित्त घरापासून लांब रहात होते. लग्नाच्या पहिल्या वर्षी सण-उत्सवांच्या निमित्ताने दोन्हीकडच्या आईवडिलांचं येणं-जाणं सुरु झालं. नंतर नंतर मात्र मुलीचे आईवडिल स्वत:चं घर सोडून मुलीकडे महिना महिना मुक्काम ठोकू लागले. आणि मग हळूहळू आईमधली सासू जागी झाली. छानपैकी मुलीचे कान भरणं चालू झालं."त्याचा पगार आधी ताब्यात घे! सासूसास-यांशी फटकून वाग! सासरच्या माणसांना जास्त येऊ देत जाऊ नकोस," वगैरे वगैरे! आणि मग वादाची ठिणगी पडली. थोडक्यात मुलीच्या संसारातला आईचा हस्तक्षेप वाढायला लागला.
           तिच्या नव-याला जरी कमी पगार असला तरी तो घर चालवण्यापुरते पैसे कमवतोय ना! तर आता त्यांना तो पगार कमी वाटायला लागला. मग पगारावरून जावयाचा पाण उतारा वगैरे वगैरे चालू झालं. यथावकाश त्यांना मुलगी झाली. ती दोन वर्षाची होईतो दुस-या मुलीचा जन्म झाला. मग काय, मुलीला दोन्ही मुलींना एकाच वेळेस सांभाळणं जमणार नाही म्हणून मुलीचे आईवडिल मोठया नातीला आपल्याकडे घेऊन आले. ती काय लहानच होती, त्यामुळे ती पटकन रुळली. नंतर नंतर तिला आईबापाची आठवण येईनाशी झाली. तिचे वडिल तिला भेटायला आले की ती त्यांच्याकडे अनोळखी नजरेनं पहायची. बापाचं काळीज तुटायचं. पण सासूसासरे "आमच्या मुलीची खूप धावपळ होईल", या सबबीखाली नातीला सोडायला तयार नव्हते! शेवटी तिचे वडिल भांडून भांडून तिला घेऊन गेले. कारण तिचा बापच तिच्यासाठी अनोळखी बनत चालला होता.
           त्यानं केलं ते बरोबर की चूक हा प्रश्नच आता उरत नाही! तो सर्वस्वी बरोबर आहे. तुम्हाला काय वाटतं?

बुधवार, ९ जून, २०१०

देशमुख गुरुजी

                देशमुख गुरुजी म्हणजे एक अवलिया व्यक्तिमत्व होतं. पाच फुटांच्या आतबाहेर उंची, गोल गरगरीत अंगकाठी, आणि कायम पांढराशुभ्र शर्ट-पायजमा! चेहेरा कायम हसतमुख! गुरुजी आणि त्यांच्या मिसेस नगरपालिकेच्या शाळेत शिक्षक होते. त्यामुळे गुरुजी सगळ्या गल्लीचेच गुरुजी होते, आणि त्यांच्या मिसेस बाई!
                गुरुजींचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे ते गल्लीतल्या प्रत्येक कार्यक्रमात हिरीरीने भाग घेत असत, मग ते कुणाचं लग्न असो, मृत्यु असो, गणपती असोत की नवरात्र, प्रत्येक ठिकाणी गुरुजी पुढे! अशा वेळी त्यांच्यातला शिक्षक जागा होत असे. मग सगळी गल्ली विद्यार्थी! कुणी विचारो ना विचारो, आपण आपली देशमुखी सुरु ठेवायची हा त्यांचा खाक्या! नवरात्र असलं की बाप रे बाप! आम्ही सगळी लहान मुलं कंटाळून जात असू. कारण गुरुजींच्या एकापाठोपाठ एक अशा ज्या आरत्या सुरु होत, त्या तास दोन तास तरी थांबत नसत. हातात आरत्यांचं पुस्तक आणि वर्गात शिकवत असल्यासारखं आरत्या चालूच! आम्हाला तर असं वाटायचं की ते देवीला आरत्या शिकवताय. आम्ही आपले आता आरत्या संपतील, तेव्हा संपतील याची वाट पाहत टाळ्या वाजवतोय, पण आरत्या काही थांबायचं नाव नाही. आमचं म्हणजे सगळ्या चिल्लर पार्टीचं सगळ्यात जास्त लक्ष असायचं ते आरतीनंतर मिळणा-या प्रसादावर! म्हणून आम्ही आपले टाळ्या वाजवतोय,वाजवतोय! शेवटी अगदी हात लालेलाल झाले आणि गुरुजींचं आरत्यांचं लेक्चर संपलं की मोठ्ठी मंत्रपुष्पांजली, मग अजून काय काय श्लोक म्हणून आरतीपर्वाचा शेवट व्हायचा!
आमच्या गल्लीच्या टोकाला एक दूध केंद्र होतं. गल्लीतले बरेचसे लोक सकाळी तिथून दूध आणत असत. देशमुख गुरुजींचं घर त्या रस्त्यावरच होतं. सकाळी गुरुजींची शाळेत जायची तयारी चाललेली असायची. गुरुजी इतके तल्लीन होऊन दात घासत असायचे की विचारता सोय नाही. त्यांचा घसा साफ करण्याचा आवाज अर्ध्या गल्लीला ऐकू यायचा. त्यांच्या घराजवळून येणारा जाणारा प्रत्येक जण कानावर हात ठेवूनच पुढे जात असे. सकाळी सकाळी तो किळसवाणा आवाज नकोसा वाटे. बरं तेही अगदी तालासुरात चांगला अर्धा तास घसा साफ करत असत.अशा वेळी खरं तर कुत्री इमानदारीने भुंकतात, पण हा आवाज त्यांच्याही अंगवळणी पडला होता. ती पण सारी गुरुजींचं संगीत नाटक आटोपेपर्यंत सुस्तावून बसून राहत. गुरुजींचा हा आवाज म्हणजे गल्लीला "वेक अप कॉल" असायचा.
                काळ उलटला तसे गुरुजी आणि बाई नोकरीतून निवृत्त झाले. एक एक करून तिन्ही मुलींची लग्न झाली. मुलगा नव्हताच. त्यांनी जाणिवपूर्वक मुलींकडे राहायला जाणं टाळलं होतं. ते म्हणायचे, आमचं म्हातारा म्हातारीचं काय व्हायचं ते इथेच होईल. आणि दुर्दैवाने तसंच झालं. बाई हार्ट ऍटॅकने वारल्या.गुरुजी एकटे पडले. मुलींच्या आग्रहावरून काही दिवस त्यांच्याकडे राहायला गेले पण एकतर तिथे मिळणा-या वागणुकीमुळे किंवा इतक्या वर्षांच्या सवयीमुळे ते गावी परत आले. तेव्हा ते सांगायचे, गड्या आपला गावच बरा! बाई गेल्या आणि गुरुजींचं घर भकास झालं. आधी गुरुजी स्वत: स्वयंपाक करत. मग त्यांनी डबा लावला. हळूहळू गुरुजी घराबाहेर पडेनासे झाले. आठवड्यातून एखादे वेळेस दिसत. कपड्यांना पिवळी झाक चढली. आजा-यासारखे दिसू लागले. मुली मात्र वर्षाकाठी एकदा यायच्या आणि बापाला यथेच्य लुबाडून जायच्या. मात्र त्या भेटल्याच्या आनंदात गुरुजींचे चार दिवस अगदी दिवाळीसारखे निघून जात. पण तितकेच दिवस! नंतर परत गुरुजींची परिस्थिती जैसे थे! ज्यांनी आयुष्यभर मुलांवर संस्कार केले, त्यांना चांगले गुण शिकवले, त्यांच्यावरच उतारवयात स्वत:च्या मुलांचे धक्के खायची वेळ आली!
                नंतर आम्हीपण त्या गल्लीतलं घर सोडून नवीन घरात रहायला गेलो. गल्लीतल्या लोकांशी हळूहळू संपर्क कमी झाला. अधेमधे भेटणा-या कुणाकुणाकडून गुरुजींची माहिती कळत होती. एकदा कळालं की गुरुजी भ्रमिष्ट झालेत. त्यांच्या मुलीने त्यांना फसवून त्यांचे पी.एफ.चे पैसे काढून घेतले आणि आता ती म्हाता-याला विचारायला तयार नाही. गुरुजी ज्याला त्याला "माझे पैसे मिळतील का हो?" असं विचारत असत.सगळे लोक हळहळण्यापलिकडे काहीच करू शकत नव्हते.
                आणि एक दिवस गुरुजी रस्त्यातच बेवारस मेलेले सापडले.

शुक्रवार, ४ जून, २०१०

हर फिक्र को धूए मे उडाता चला गया....

"मैं जिन्दगीका साथ निभाता चला गया, हर फ़िक्र को धुए मे उडाता चला गया...."
हे गाणं आपल्या सगळ्यांच्याच आवडीचं आहे. पण यातल्या नायकाचं अनुकरण आपण करायचं का हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सिगरेट पिणा-यांना ती कशी आणि कधी संपली आणि दुसरी कधी पेटवली हे लक्षातसुद्धा येत नाही. ती एक प्रतिक्षिप्त क्रिया बनते जसं की गाडी चालवतांना आपण गिअर बदलणे, ब्रेक लावणे हे लक्षात न ठेवता करतो.
पण यात शरीराची किती हानी होते हे त्यांना कळत नाही. कितीही कानीकपाळी ओरडा, परत जैसे थे...
मला एक व्हिडिओ मिळालाय.. त्याचा दुवा इथे जोडतोय. बघूया सिगरेट पिणा-यांवर याचा काही विधायक परिणाम होतो का!
हा तो दुवा...