सोमवार, १७ नोव्हेंबर, २००८

आठव सखे...

आठव सखे, ते क्षण सांडलेले
आठव दिन, न बोलता भांडलेले...
आठव ओंजळ स्वप्नांची, मी तुला दिलेली,
ओंजळीतुनी जरासे, चांदणे सांडलेले..
आठव ती धून, तू छेडलेली
आठव ती सांज, विभ्रमांनी वेढलेली.
आठव ते शब्द, मुक्याने बोललेले
आठव ते वादळ, मी श्वासावरी पेललेले.
आठव ते धुके, नयनी दाटलेले
आठव ते ओघळ, भावनांचे फुटलेले.
आठव त्या रात्री, मी जागलेल्या
अर्ध्या तरी चांदण्या, मी मोजलेल्या.
आठव ते प्रेम अव्यक्त, मनी दाटलेले
आठव मम हृदयीचे, ते रक्त आटलेले.
आठव ते पाणी तुझ्या, नयनी दाटलेले
आठव ते पदर स्वप्नांचे, आता फाटलेले....
..... आठवलं का?

-आदित्य चंद्रशेखर

0 comments:

टिप्पणी पोस्ट करा