सोमवार, ५ सप्टेंबर, २०११

सुफी गीते...

               सुफी हा इस्लाम धर्मातला एक पंथ आहे. त्यांची तत्वे परंपरागत इस्लाम धर्मापेक्षा खूप वेगळी आहेत. त्यामुळे हा पंथ मूळ इस्लाम धर्मापासून थोडासा तुटलेला आहे. सुफी पंथात ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्तींसारखे अनेक महान संत होऊन गेले.आजही अजमेरला त्यांच्या दर्ग्यावर सर्वधर्मींयांची रीघ लागलेली दिसून येते.
                          या सर्व संतांनी समाजाला दिलेली अनमोल देणगी म्हणजे त्यांच्या गीतरचना! ईश्वराला आळवण्यासाठी त्यांनी अनेक चांगल्या चांगल्या रचना रचल्या, जसे आपल्या हिंदू संतांनी अभंग रचलेत. आपल्या हिंदी चित्रपटसृष्टीत अनेक गाण्यांमधे त्यांच्या गीतांचा वापर केला गेलेला आहे. काहीही असो, कुणीही लिहिलेली असोत,पण ही गीते कानाला खूप सुमधुर वाटतात. ही गीते ऐकतांना मनावर एक धुंदी चढते आणि गाणं संपल्यावरही ही धुंदी कित्येक तास मनावर असते. उदाहरणादाखल खालील गीते बघा... नक्कीच ही तुमची आवडती गीते असतील.
१) मौला मेरे मौला
२) ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल मे समा जा
३) पिया हाजी अली
४) तेरी दिवानी
५) आफ़्रीन आफ़्रीन
६) दमा दम मस्त कलंदर
७) धागे तोड लाओ चांदनी से नूर के
८) बुल्ला की जाना मै कोन
९) मै जहाँ रहू... मै कहीभी हूँ
१०) अल्ला के बंदे हस दे
११) ओ रे पिया
१२) लागी तुमसे मन की लगन...
१३) जिया धडक धडक जाये
१४) रूठे यार नु मना ले
१५) छन से जो टूटे कोई सपना
१६) झुले झुले लाल
१७) किन्ना सोना तेनु रब ने बनाया
१८) आज मेरा जी करदा
१९) लंबी जुदाई
                          अजूनही बरीच गाणी आहेत. मला कधीकधी खूप उदास वाटत असलं की मी ही गाणी ऐकतो, मन अगदी प्रसन्न होऊन जातं. तुम्हीही अनुभव घेऊन बघा!

0 comments:

टिप्पणी पोस्ट करा