सोमवार, १६ नोव्हेंबर, २००९

हुश्श......... ! सुटलो एकदाचे!

हुश्श......... ! सुटलो एकदाचे!
कायम आपल्या देशाकडून आणि आपल्या राज्याच्या संघाकडून खेळणा-या खेळाडूला जर
एकदम नवीन अनोळखी ठिकाणी खेळायला पाठवलं, तर त्याला जसं वाटेल, तो जसा
आपल्या सहका-यांपासून दुरावेल, तसंच काहीसं मला गेल्या दोन वर्षांपासून वाटत होतं.
आणि त्याला परत home ground वर खेळायची संधी मिळाली तर तो ती जशी जिवाच्या
आकांताने मिळवण्याचा प्रयत्न करेल, तसाच मी केला.

आलो एकदाचा home ground वर! BACK TO PUNE FROM MUMBAI! हुSSSSर्रे!
आता वर स्वच्छ आभाळ आणि समोर स्पष्ट रस्ता आहे...
येणारा प्रत्येक दिवस आता माझा असेल...
फिटे अंधाराचे जाळे, झाले मोकळे आकाश!

0 comments:

टिप्पणी पोस्ट करा